כל העידכונים כל החדשות והבדיחות
  www.cneset19.022.co.il
בחירות לכנסת 19
יום ו', כא’ בניסן תשע”ט
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  |  הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו  |  שליחת כתבה/מאמר  
18:36 (23/12/12) עורך האתר

מצע המפלגה: "מורשת אבות"א. נדאג להיבחר ברוב גדול ומרשים במיוחד להיות מפלגת שלטון של מדינת ישראל, זו מטרה שלעצמה, אבל המטרה הנעלית והחשובה יותר היא, שהתמיכה הציבורית בנו תעלה ותישאר גבוהה גם לאחר הבחירות ולאורך הדרך, על-כך שנוכיח את השגת היעדים וקיום המטרות בפועל.ב. ננהיג את מדינת ישראל בנאמנות מלאה ומוחלטת ומתוך אחריות עליונה למען קיומה, צורכה והצלחתה של מדינת ישראל, ולרווחת כבוד חיי תושבי ואזרחי ישראל באשר הם. ג. ננהל את המדינה במסירות מלאה, ובאופן בו יו"ר המפלגה אילן משיחא, מוכן לוותר על כל דבר גשמי וחומרי עבור עצמו, ולשים בעדיפות אחרונה את טובתו האישית ואת רצונותיו העצמיים, אילן רואה את כל מהותו וצורך קיומו, למען שליחותו לפעול ולעשות למען טובת עם ישראל. ד. נקים ממשלת אחדות יציבה ורחבה עם רוב המפלגות במפה הפוליטית לקואליציה משותפת אחת, מתוך אחריות משותפת לכלל תושבי מדינת ישראל, המשקפים את כל הדעות הפוליטיים. ה. נמנה שרים מהמפלגות בקואליציה על-פי יכולת מקצועית וכישורים מתאימה לכל תפקיד בממשלה, אשר תפעל באופן ממלכתי תוך הקפדה על תרבות התנהגות ומידות טובות. ו. נקיים את המטרות וההבטחות של המפלגה, נחייב את כל המפלגות בקואליציה, לקיים את ההבטחות שלהן לבוחר, ומתוך התחשבות בבוחרים האחרים זולתם. ז. נספק הגנה בלתי מתפשרת על הדמוקרטיה בישראל, נבטיח את רצונו הדמוקרטי של העם היהודי בארץ ישראל. ח. נבטיח את עוצמתה וביטחונה של מדינת ישראל וביטחון כל תושביה, נעמיד יכולות ומוכנויות לכל תרחיש אפשרי, נשלב בין החוזק והעוצמה, לבין חתירה לשלום מתוך רצון הצד השני. ט. נתאים את צה"ל לצבא מודרני ומתקדם, פיתוח תחום מערך הקליטה והמיון, השבחת איכות הדרג הפיקודי, הענקת טיפול אישי מתאים לשירות חובה של כל תושב ישראל, התאמה בין היחידות בצבא לקליטת כל סוג האוכלוסייה עד להפיכתו הומוגני, להוסיף בקרה על נותני ובעלי הפטור משירות חובה, הצבא יישאר שירות חובה לכול תושבי ישראל למעט יחידות מסוימות וייעודיות שהשירות בהן יהיה שירות מקצועי, ועל-פי כישורים מיוחדים. י. נביא להשגת ברית שלום יציב והדדי, בין ישראל לבין שכנותיה. יא. נפעל יחד עם כל תושבי ואזרחי ישראל לחיזוקה ויציבותה של כלכלת ישראל, הגדלת המודעות לחשיבות מוסר העבודה, וחשיבות לנאמנות הדדית בין העובד למעביד, צמיחה ויצירת מקומות עבודה חדשים, סיוע לעוסקים הבינוניים והזעירים, שיפור הרווחיות ושמירת הערך, סיוע ארצי לנזקקים, מתן סיוע ותמיכה למעמד הביניים, מחד שקיפות ואפשור לבעלי ההון כדאיות השקעה בפיתוח התעשייה והמשק, מאידך, חקיקה להפרדתו של ההון מהשלטון, וכמו כן, נפעל בכל דרך שתוביל לרווחת כל תושבי ואזרחי מדינת ישראל. יב. נוציא לאור את הדפסתו והטבעתו של מטבע ישראלי נוסף על השקל, שהדפסתו תהיה סידורית ומוגבלת מאוד לייצור על-פי מדיניות נגיד בנק ישראל, ובכך מטבע זה ישמור על ערכו, ויהיה לעוגן יציב, נוסף לטובת כלכלת המשק בישראל. יג. נתמוך בפיתוח נוסף על הפעילות הקיימת בתיירות ובאתרים, נפתח מסלולי תיירות ואת שירותי התיירות, ונקדם באופן מקיף וכולל את כל תחום התיירות בישראל. יד. נקדם תוכניות חינוך לתרבות, סובלנות, יושר ומידות טובות, חינוך לערכים ומורשת, החזרת הכבוד לביה"ס, למורה ולמחנך, לימוד בענייני החיים, סדר וניקיון, התנהגות והתמודדות במצבים, הרחבת ההשכלה לתחומים חדשניים ופורצי דרך, לימודי יהדות ותורה, לימודי מחקר ומדע, ידע טכני והנדסה כללית, עיצוב, פיתוח, מתן אפשרות לרכישת השכלה גבוהה ושוויונית לכל שכבות האוכלוסייה, וכן, הרחבת לימודי ההשכלה הגבוהה ומסלולים להתמחות ומצוינות. טו. נעשה רפורמה בביטוח הבריאות הממלכתי, נקים גוף ביקורת על איכות המזון ותוספי מזון, תקנים והגברת הפיקוח על השימוש בחומרי הדברה, תחיקה צרכנית בנוגע לפרסום כתובת של כל יצרן מזון, תכנית ממשלתית לקידום תחום המים, בניית תכנית מתעדכנת לסל תרופות מיוחדות, סיוע ממשלתי לקידום הוזלת תרופות חיוניות, הכשרת מקומות נוספים למיון ואשפוז, הגנה על נותני שירות רפואי, קליטה מהירה למיון, שיפור מערכי הטיפול ההמוני במצבי חירום, תכנית פריסה רפואית אזרחית, השבחת כל מערך הכיבוי וההצלה, טיפול במפגעים סביבתיים, הקמת תכנית מעשית למניעת תאונות, הצללות קרינת שמש בישובים, שקיפות וצמצום נזיקי בכל נושא הקרינה, טיפול מפגעי רעש באזורי מגורים, האצת והשלמת התאמת מבנים לרעידת אדמה, הגברת מודעות הציבור בבטיחות וגהות, תכנית הקלה וסבסוד מוצרי הצריכה הקיומיים לאזרח, קידום תחליפי סיגריות, תכנית גמילה למכורים וחיסול גורמים ממכרים, בחינה מחודשת ומעמיקה להגדרות טיפול וקביעת מות אדם, פיקוח קשוח בתרומת איברים לצד ביצוע מהיר בעת מציאת התאמה, בניית תכנית עבודה אחראית למניעת רשלנות רפואית, הרחבת מחקרים רפואיים מצילי חיים, קידום כל תחומי הרפואה ובכלל זה רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן, נפעל לאחריות לאומית לבעלי מוגבלויות ותכנית שילובם בחברה. טז. נפתח את הבנייה בירושלים הקדושה והשלמה, היא בירת ישראל הנצחית, וכן בפיתוח ירוק בארץ, בהפרחת הנגב, חיזוק ההתיישבות בצפון ובישובי הגבול, תכנון הבנייה והתשתית באזורי הפיתוח ביישובים הכפריים והערים, מתן פתרונות דיור ורווחה לכל האוכלוסיות, ובניית מערך לאומי להבטחת ביתו מבצרו ובטחונו האישי של כל אזרח בישראל. יז. ניתן טיפול והתייחסות עדיפה לכל נושא התחום החברתי עד לעיסוק ברמת הפרט, מתן מענה מקצועי למיעוט ולמי המרגיש עצמו מופלה לרעה, יישום תכנית שיקום והצלה לאומית לבעלי קשיי יכולת כלכלית, תמיכה בארגוני צדקה, שיפור ושוויון זכויות האזרח וחירותו. יח. נפחית את הביורוקרטיה בישראל, להוביל לחקיקה מחייבת את כל הגופים והמוסדות נותני השירות הציבורי, וגופים פרטיים נותני שירות לציבור, לחייב במענה טלפוני אנושי מיידי לטיפול מקצועי וענייני, לפתוח ערוצי תקשורת זמינים נוספים בין הרשויות לאזרח. להגדיל ולהשביח את תחום השיטור הקהילתי ולהקים מערך האחראי בטיפול בתלונות האזרח, בו יהיו צוותים מקצועיים זמינים לשירות האזרח, הפעילים עשרים וארבע שעות ביממה. יט. נשמור בעדיפות העליונה ביותר את צביונה וזהותה היהודי של ישראל, לכבד כל אחד בדרכו ובדרגת אמונתו, לאפשר לכל אחד את החופש והזכות לתקן את מה שבינו לבין האחר זולתו ומה שבינו למקום, לגלות את המשותף בין כולנו ושנזכה כולנו באמונה שלמה לבית אחד לכולנו בארץ ישראל במהרה בקרוב. כ. נגביר את העלייה והחזרה לארץ, יצירת סביבת חיים חיובית לחיים ולעבודה עם תקווה לעתיד טוב יותר, ולקיום התא המשפחתי בכבוד. כא. נפתור בדרכי נועם ודיפלומטיה, אחת ולתמיד את בעיית הפלסטינאים, שבסופה של הדרמה, נעזור להם לרצות לייצור איתנו הזדמנות היסטורית של קשר, כבוד ושלום. כב. נתחייב להגנה איתנה על מערכת בית המשפט בישראל, ולכן נצמצם את הפער בחוסר האמון של אזרחים בשופטי בית המשפט באמצעות ביקורת חיצונית עליה, נבטיח שמשפט לא יהיה מושפע כביכול מגובה השכר ששולם לעורך הדין, דבר הנוגד לעקרונות יסוד המשפט, נבטל את היחסיות של קנסות על קנסות מאחר ואי תשלום קנס במועד לא קשור לגובה הקנס עצמו, נקטין כוחם של העיריות והמועצות בפגיעה באזרח ובאורח בתחום שיפוטם. כג. נסייע ביכולת משטרת ישראל, להתמודד באתגרים אל מול הפשיעה הקלה והכבדה כאחד, הפשיעה המאורגנת, פשעי הצווארון הלבן והשחיתות בכל מקום. כד. נלחם מלחמה כוללת בכל מעשי הפשיעה בארץ, מחד פתרונות סיוע ותמיכה ממשלתית לחוזרים לדרך הישר, ומאידך חקיקה לכפל משפט בלתי תלוי בעבריינים, בהם "יזכו" למשפט נוסף של מערכת המשפט בישראל, דבר אשר יגרום לאותם עבריינים לחשוב שוב, לפני מעשה, עד שיבינו שבאמת הפשע לא משתלם, ושיש שכר ועונש גם בעולם הזה. כה. נשמיד לחלוטין כל שריד של תא וארגון טרור ואת שולחיו, בתחכום רב ומבלי לציין כאן פרטים מטעמים מובנים, ובמקביל להמשיך לשמור על אנושיות ומוסריות ולעשות ככל הניתן מבלי לפגוע בחפים מפשע, לעומת נושא האיום של השלטון האיראני הקיים, המצריך לפעול בכל המישורים, ובה בעת להכין תשתית לקשרי מדינות וחברה עם העם האיראני הנאור. כו. נקבל עלינו מטרה חשובה במעלה, לעודד בכולנו סובלנות והבנה, שיפור המידות, עזרה לזולת, אהבת חינם, אחדות ורעות, וכול דבר שיכול לגרום שיהיה טוב, ונזכה בחיים טובים, בברכה ושלום, ובכל אלה נביא לנו את תקוותינו, התקווה המיוחלת, ונזכה בכבוד שמו יתברך ויביא עלינו ישועות ותשועות, אז יקבלו כולם את עול מלכותו, ככתוב: ה' ימלוך לעולם ועד, ונאמר: והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

 
 
חדשות
פייסבוק מפלגות